Ρελέ Ελέγχου με Επαγωγικό Αισθητήρα Εγγύτητας

Στο παρακάτω κύκλωμα έχουμε τροφοδοτήσει το ρελέ ελέγχου με 7.5 volt και χρησιμοποιούμε σαν σήμα ελέγχου (CTRL) το σήμα που δίνει ο επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας από την ανίχνευση μεταλλικού αντικειμένου. Επειδή το ρελέ ελέγχεται από ένα τρανζίστορ NPN, τοποθετούμε στην έξοδο του ρελέ (normally open) ένα τρανζίστορ NPN το οποίο λειτουργεί σαν διακόπτης, έτσι ώστε να πετύχουμε την δυαδική λογική 0 ή 1, αφού τα σήματά μας είναι ψηφιακά. Το παρακάτω κύκλωμα βρίσκει εφαρμογές στα συστήματα αυτόματου ελέγχου για τον έλεγχο στάθμης των δεξαμενών, αν υποθέσουμε ότι ο αισθητήρας είναι ένας αισθητήρας υπερήχων που μετράει την στάθμη του υλικού και έξοδος φορτίου ένας κινητήρας. Ανάλογα με το ύψος της στάθμης του υλικού, ο κινητήρας ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

Απάντηση