ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

Οι είσοδοι του ρομπότ συνδέονται με το συνεχές στα 24 V DC, ενώ οι έξοδοι του ρομπότ μπορούν να συνδεθούν και με συνεχές και με εναλλασσόμενο. Θα εξετάσουμε και τις δύο περιπτώσεις:

Είσοδοι και έξοδοι με συνεχές ρεύμα.

Το σχέδιο της εγκατάστασης των εισόδων ενός S7 – 224 στα 24 V DC είναι το ακόλουθο:

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε, όλες οι γειώσεις των εισόδων μίας ομάδας (οι είσοδοι του ρομπότ χωρίζονται σε ομάδες ή κυκλώματα), είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, και στη συνέχεια, με το αντίστοιχο τερματικό Μ (1Μ, 2Μ). Τα τερματικά αυτά πρέπει να συνδεθούν στο κοινό σημείο της πηγής τροφοδοσίας, είτε αυτή είναι εσωτερική ή εξωτερική, και στη συνεχεία να ενωθούν με το έδαφος. Τα τερματικα 1Μ, 2Μ χαρακτηρίζουν τις μονάδες επέκτασης ( ΕΜΜ 22Χ ) που συνδέονται με το ρομπότ. Όπως διαπιστώνουμε, το αρνητικό ή το κοινό των πηγών που τροφοδοτούν τις εισόδους είναι ενωμένο με το τερματικό Μ.

Το σχέδιο της εγκατάστασης των εξόδων ενός S7 – 224 στα 24 V DC είναι το ακόλουθο:

Όσο αφορά τις εξοδούς, βλέπουμε από το σχέδιο ότι κάθε τερματικό εξόδου τροφοδοτείται με την τάση εισόδου στο αντίστοιχο κοινό τερματικό L. Είναι κυκλώματα ανεξάρτητα μεταξύ τους, δε χρειάζεται να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, μόνο οι πηγές τροφοδοσίας συνδέουν τα αρνητικά τους (γειώσεις) με το έδαφος, σε αντίθεση με το συνεχές που πρέπει να έχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς. Αυτό οφείλεται στο ότι προκαλούν το κλείσιμο των εξόδων μέσω τρανζίστορ. Εκτός από την τάση και τη συνεχή τροφοδοσία, το ρεύμα φόρτισης είναι πολύ χαμηλό. Μεταλλάσει ρεύματα χαμηλής έντασης.

Σύνδεση εξόδων με εναλλασσόμενο ρεύμα.

Στην περίπτωση της σύνδεσης των εξόδων του ρελέ μπορούν να τροφοδοτηθούν είτε με συνεχές είτε με εναλλασσόμενο ρεύμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τροφοδοτήσουν φορτία μεγαλύτερης ισχύος, δηλαδή, μεγαλύτερης έντασης ρεύματος. Παρακάτω βλέπουμε το σχέδιο σύνδεσης των εξόδων με V AC. Το σχέδιο σύνδεσης των εισόδων παραμένει το ίδιο.

Απάντηση