ΜΝΗΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Στη μνήμη ενός ρομπότ αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα, δηλαδή όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία του ρομπότ. Η μνήμη χωρίζεται σε τέσσερα μέρη:

  • Η εικόνα επεξεργασίας των εισόδων.
  • Η εικόνα επεξεργασίας των εξόδων.
  • Το λειτουργικό σύστημα.
  • Η μνήμη του προγράμματος.

Εμείς θα επικεντρωθούμε στη μνήμη του προγράμματος.

Στη μνήμη του προγράμματος αποθηκεύεται η ποσότητα των bytes που καταλαμβάνονται για την αποθήκευση του προγράμματος.

Κάθε εντολή ενός προγράμματος καταλαμβάνει ένα byte της μνήμης του προγράμματος. Γι’ αυτό η μνήμη του προγράμματος μας λέει τον αριθμό των εντολών του προγράμματος που μπορεί να αποθηκεύσει, δηλαδή, το μέγιστο μήκος των προγραμμάτων που μπορούμε να δημιουργήσουμε στο ρομπότ. Ας δούμε καλύτερα ένα παράδειγμα:

Ας πάρουμε το ρομπότ S7-226.

Θέλουμε να ξέρουμε ποιο είναι το μέγιστο μήκος εντολών που μπορούμε να προγραμματίσουμε με αυτό το ρομπότ.

Μνήμη του προγράμματος: 8 ΚΒ.

Ξέρουμε ότι 1 εντολη είναι ένα 1 byte.

Έαν διαθέτουμε 8 x 1024=8192 bytes.

Επομένως μπορούμε να δημιουργήσουμε προγράμματα μέχρι 8.192 γραμμές προγράμματος ή εντολές.

Χρόνος εκτέλεσης εντολής.

Κάθε εντολή ενος προγράμματος απαιτεί και ένα χρόνο εκτέλεσης. Όσο λιγότερο χρόνο χρειάζεται για να διαβάσει το ρομπότ κάθε εντολή, τόσο πιο γρήγορη θα είναι η PLC. Ο χρόνος εκτέλεσης που απαιτούν οι εντολές είναι 0,37 μs. Φαίνεται λίγος χρόνος, αλλά δεν είναι, διότι το σύνολο πολλών εντολών, καθώς και οι υπόλοιπες περίοδοι του κύκλου της PLC, έχουν ως αποτέλεσμα απαιτητικές καταστάσεις σε βιομηχανικό επίπεδο να είναι αργές. Αν και σε μας θα φανεί υπερβολικά γρήγορο.

Απάντηση