ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΣΕΩΝ

Για την διεξαγωγή μετρήσεων τάσης (Volt) πρέπει να συνδέσουμε το πολύμετρο παράλληλα με το κύκλωμα, δηλαδή, ακουμπώντας με τους ακροδέκτες δοκιμής τα δύο άκρα του εξαρτήματος για μέτρηση. Υπενθυμίζουμε ότι τάση είναι η διαφορά του ηλεκτρικού δυναμικού που υπάρχει μεταξύ δύο σημείων ενός κυκλώματος. Πρίν ξεκινήσουμε την μέτρηση, πρέπει να ρυθμίσουμε το πολύμετρο στη λειτουργία του τύπου της τάσης που θα μετρηθεί, συνεχούς ρεύματος (DC) ή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).

Αφού επιλέξουμε το τύπο μέτρησης που θα κάνουμε, θα πρέπει στη συνέχεια να θέσουμε το περιστρεφόμενο κομβίο σε συνεχές ή εναλλασσόμενο ρεύμα και σε μια τιμή ανάλογα με το μέτρο του μεγέθους που θα μετρήσουμε.

Στη παρακάτω εικόνα μετράμε την τάση σε μαγνητικούς διακόπτες σε εναλλασσόμενο ρεύμα με ψηφιακό πολύμετρο. Για να μετρήσουμε την τάση του δικτύου των 220V σε εναλλασσόμενο, τοποθετούμε το περιστρεφόμενο κομβίο στη θέση 750 V. Τους ακροδέκτες της μέτρησης τους τοποθετούμε παράλληλα με το κύκλωμα.

Στο παρακάτω σχήμα μετράμε τη συνεχή τάση σε PLC S7-200. Για να μετρήσουμε την τάση από μια πηγή τροφοδοσίας των 26 V, τοποθετούμε το περιστρεφόμενο κομβίο στη θέση 200 VCC. Τοποθετούμε τους ακροδέκτες μέτρησης παράλληλα με το κύκλωμα και επειδή η μέτρησή μας είναι σε συνεχές, τοποθετούμε τον κόκκινο ακροδέκτη στο VCC και αυτόν του μαύρου χρώματος στη γείωση.

Στην παρακάτω εικόνα μετράμε τη συνεχή τάση, αλλά με αντίστροφη πολικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, τοποθετούμε το κόκκινο ακροδέκτη σε γείωση και τον μαύρο σε VCC. Με αυτόν τον τρόπο παρατηρούμε ότι η μέτρηση που μας δίνει το πολύμετρο είναι αρνητική.

Απάντηση