ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Όταν συναντάμε έναν κινητήρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάμε είναι η πινακίδα χαρακτηριστικών που βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος των μηχανών. Στην πινακίδα χαρακτηριστικών αναγράφονται όλες οι απαραίτητες τιμές για την εκτέλεση των εφαρμογών, την ανάλυση των βλαβών και την επισκευή του κινητήρα.

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα πινακίδων που μπορούμε να συναντήσουμε σε ορισμένους κινητήρες.

Παράδειγμα 1:

Κινητήρες PATAY

Ασύχγρονος κινητήρας.

Τύπος: TBOR 136 NI 5255.878

CV: 400               ΚW: 294                    KVA

Hz: 50                   Φάσεις: 3                  n: 1450 r.p.m./min

U: 400/600           A: 550/317               cosφ: 0,88

Δρομέας στον συλλέκτη.

U2: 420                     I2: 440 A

Λειτουργία: συνεχής κλάση μόνωσης: F

Προστασία: IP55              Θερμοκρασία: 58,5 IC

Βάρος: 3.100 Kg

Σύνφωνα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά ο κινητήρας είναι τριφασικός και πρέπει να συνδεθεί σε ένα δίκτυο των 50 Hz.

Οι τάσεις που είναι μικρότερες από την τάση τροφοδοσίας μπορούν να είναι 660 V για τη σύνδεση Υ  και 400 V για τη σύνδεση Δ.

Η ισχύς στον άξονα θα είναι 400 CV για μια ταχύτητα περιστροφής 1.450 r.p.m.

Ο κινητήρας έχει τυλιγμένο δρομέα, του οποίου η τάση και η ένταση θα είναι 420 V και 440 Α αντίστοιχα.

Παράδειγμα 2.

Κινητήρας ΑΒΒ

Κινητήρας 3 – 50 / 60 Hz  IEC 34  IP55

MBT                112MC-4                   CI. F

5,5 / 6,4 CV                    cosφ . 0,79

4 / 7,4 kw                        1430 / 1720 r.p.m./min

380-420 / 440-480 V (λ)                   9,3 / 9,3 Α

220-240 / 250-280 V (Δ)                 16 / 16 Α

Θέρμανση // Θερμοκρασία              Κλάση Β

Στο δεύτερο παράδειγμα έχουμε έναν τριφασικό κινητήρα ο οποίος μπορεί να συνδεθεί σε ένα δίκτυο τόσο των 50 όσο και των 60 Hz.

Οι αρχικές τιμές τάσης και έντασης αντιστοιχούν στη συχνότητα των 50 Hz και οι επόμενες τιμές στη συχνότητα των 60 Hz.

Οι τάσεις που είναι μικρότερες από την τάση τροφοδοσίας του κινητήρα κυμαίνονται μεταξύ των 380 και 420 V για τη σύνδεση Υ και μεταξύ 220 και 240 V για τη σύνδεση Δ.

Η ισχύς στον άξονα θα είναι διαφορετική για κάθε συχνότητα. Έτσι, παίρνουμε 5,5 CV για f = 50 Hz και 6,4 CV για f = 60 Hz.

Μία άλλη πινακίδα χαρακτηριστικών που μπορούμε να συναντήσουμε είναι η εξής:

LEROY SOMER

N’.I 17.552                                  1992

Κινητήρας Μ5771                      IEC  34.1

IP55                             Icl.  B                40 ‘IC

V                                   Hz                          1/min                A                    kW

170/290                       50                          3.000               1,4                   0,25  

290/500                      50                          3.000               0,8                  0,25

200/345                      60                          3.000               1,2                   0,25

345/600                      60                          3.000               0,7                   0,25

Απάντηση