ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΣΦΑΛΜΑ ΣΕ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΣΚΑΛΑ.

Στο παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζονται τα βήματα που ακολοθούμε για τον εντοπισμό των βλαβών σε μία κυλιόμενη σκάλα που δε σταματά.

Το κύκλωμα ισχύος είναι το παρακάτω:

Το κύκλωμα χειρισμού είναι το παρακάτω:

Η ανάλυση της βλάβης έχει ως εξής:

Αποσυνδέουμε την τάση.

Στη συνέχεια αποσυνδέοντας την τάση, παρατηρούμε ότι ο διακόπτης επαφής ΚΜ1, αποσυνδέεται. Ελέγχουμε ότι ανοίγει μέσω του πολυμέτρου μετρώντας τη συνέχεια μεταξύ των ακροδεκτών της ίδιας φάσης, αφού θα μπορούσε να είχε γίνει η βλάβη στο διακόπτη απο τη σύνδεση των επαφών, ή από τη θραύση των ελατηρίων επαναφοράς. Εφόσον διαπιστώσουμε ότι ο διακόπτης είναι σε καλή κατάσταση, αποκλείουμε την βλάβη στο κύκλωμα ισχύος.

Έπειτα, περνάμε στον έλεγχο του τμήματος του κυκλώματος ισχύος που ρυθμίζει την εκκίνηση και τη διατηρεί (ρελέ ΚΑ1, χρονοδιακόπτης ΚΤ1 και φωτοηλεκτρικό κύτταρο), αφού λογικά η βλάβη πρέπει να βρίσκεται εκεί.

Ελέγχουμε τη συνέχεια των διακοπτών επαφής του εμβυσματώσιμου ρελέ ΚΑ1, σε ανενεργή θέση δεν θα δείξει συνέχεια ( η τιμή της αντίστασης είναι στο άπειρο και δεν ακούμε την ηχητική προειδοποίηση της συνέχειας ) και ανάβοντας την εσωτερική ασφάλεια που διαθέτει και σβήνοντας το διακόπτη επαφής, θα πρέπει να δείξει συνέχεια ( αντίσταση απειροελάχιστη ). Σε αυτήν την περίπτωση η επαφή 13-14 του ρελέ ΚΑ1 είναι σε καλή κατάσταση.

Στη συνέχεια θα ελέγξουμε το φωτοηλεκτρικό κύτταρο, για το οποίο θα τροφοδοτήσουμε το κύκλωμα των 24 V συνεχούς ρεύματος. Ο έλεγχος έχει ως εξής: ενεργοποιούμε το κύτταρο και επαληθεύουμε ότι το έλασμα του ρελέ ΚΑ1 τροφοδοτείται. Στη δική μας περίπτωση, στο πηνίο φτάνουν 24 V συνεχούς ρεύματος.

Τώρα πρέπει να ελέγξουμε το εξής: Όταν φτάνει η τάση στο ρελέ ΚΑ1, κλείνει τις επαφές, ενεργοποιώντας το κύτταρο και μετρώντας τη συνέχεια στις επαφές 13-14 του ΚΑ1.

Αποσυνδέουμε το κύκλωμα της τάσης και ελέγχουμε το πηνίο του ρελέ ΚΑ1, και συγκεκριμένα την αντίσταση του πηνίου. Παρατηρούμε ότι το πολύμετρο δείχνει άπειρη αντίσταση, το οποίο σημαίνει ότι το πηνίο είναι κομμένο.

Τέλος, αντικαθιστούμε τη βάση του ρελέ και επιβεβαιώνουμε τη σωστή λειτουργία της εγκατάστασης.

ΣΦΑΛΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Σε αυτή την περίπτωση θέλουμε να ελέγξουμε την στάθμη σε μια δεξαμενή νερού που λειτουργεί είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα. Η μέγιστη στάθμη του νερού ελέγχεται από ένα ρελέ μέγιστης στάθμης. Μόλις έχουμε την επιθυμητή τιμή της στάθμης, το ρελέ μέγιστης στάθμης αποσυνδέει την αντλία και έτσι δεν έχουμε υπερχείλιση της δεξαμενής.

Το κύκλωμα ισχύος είναι το παρακάτω:

Το κύκλωμα χειρισμού είναι το παρακάτω:

Η βλάβη που παρουσιάζεται είναι η εξής: Εφόσον η αντλία τεθεί σε λειτουργία, δε σταματά ούτε χειροκίνητα ούτε αυτόματα.

Η ανάλυση της βλάβης.

Σε μια βλάβη θα πρέπει πρώτα να αποσυνδέσουμε την τάση.

Ελέγχουμε στο κύκλωμα ισχύος, αν ο διακόπτης επαφής Κ1Μ ανοίγει τις επαφές του όταν δεν υπάρχει τάση στο πηνίο. Με το πολύμετρο μετράμε την συνέχεια μεταξύ των ακροδεκτών της ίδιας φάσης, και στις τρεις φάσεις. Παρατηρούμε ότι το πολύμετρο σε απουσία τάσης δείχνει ότι δεν υπάρχει συνέχεια μεταξύ των ακροδεκτών της ίδιας φάσης, που σημαίνει ότι η βλάβη προέρχεται από το κύκλωμα χειρισμού.

Αναλύοντας τη βλάβη, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το σφάλμα προέρχεται από το ρελέ της στάθμης, αφού η αντλία όταν είναι σε αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία δε σταματά, μόνο αν διακόψουμε τη λειτουργία της με χειροκίνητο τρόπο.

Αποσυνδέουμε το ρελέ στάθμης και τις ανάλογες συνδέσεις του. Με αυτό τον τρόπο απομονώνουμε τις δύο πηγές του σφάλματος, τον αγωγό και το ρελέ στάθμης.

Με το μέγκερ ελέγχουμε τη μόνωση ανάμεσα στους δύο αγωγούς σήματος: αν η τιμή της αντίστασης είναι μηδενική, ο σωλήνας έχει τους δύο αγωγούς ενωμένους σε κάποιο σημείο. Εάν είναι στο άπειρο, ο σωλήνας βρίσκεται σε τέλεια κατάσταση. Στο δικό μας παράδειγμα η τιμή μέτρησης της αντίστασης είναι στο άπειρο, οπότε σωλήνας είναι σε τέλεια κατάσταση.

Για να ελέγξουμε αν το ρελέ στάθμης λειτουργεί σωστά, κάνουμε το εξής: Αφού το ενεργοποιήσουμε και το απενεργοποιήσουμε χειροκίνητα, παρατηρούμε με το πολύμετρο ότι παρουσιάζει πάντα συνέχεια, επομένως η βλάβη είναι στο ρελέ και πρέπει να αντικατασταθεί.

Απάντηση