ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Είναι σημαντικό στον αυτοματισμό να καταλάβουμε την έννοια ενεργοποιητές. Ο βασικός ρόλος των διατάξεων ενεργοποίησης είναι να παρέχουν μια σήμανση στο κύκλωμα ελέγχου σχετικά με τη θέση και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η διαδικασία. Διακρίνουμε διάφορους τύπους, όπως οι χειροκίνητοι ενεργοποιητές, οι μηχανικοί ενεργοποιητές και οι αισθητήρες και μετατροπείς. Εμείς θα αναλύσουμε τους χειροκίνητους και τους μηχανικούς ενεργοποιητές.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

‘Ενας τύπος χειροκίνητου ενεργοποιητή είναι τα μπουτόν. Ο ρόλος τους είναι να μετατρέπουν τις χειροκίνητες εντολές σε ηλεκτρικές σημάνσεις.

Αποτελούνται από τα εξής τμήματα:

  • Βάση. Είναι το τμήμα όπου βρίσκονται οι επαφές και η κεφαλή ενεργοποίησης.
  • Θάλαμος επαφών. Έχει στο εσωτερικό του μια επαφή κανονικώς κλειστή και/ή μια άλλη κανονικώς ανοικτή (σε κατάσταση ηρεμίας), που ενεργοποιούνται ταυτόχρονα.
  • Κεφαλή ενεργοποίησης. Μέσω αυτής (με ένα απλό πάτημα), ενεργοποιούμε χειροκίνητα τις παραπάνω επαφές.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

Στην μηχανική ενεργοποίηση έχουμε τους τερματικούς διακόπτες, οι οποίοι είναι διατάξεις ελέγχου που ενεργοποιούνται μηχανικά. Όταν τα κινητά ή ακίνητα τμήματα μιας εγκατάστασης έρθουν σε επαφή με τους τερματικούς διακόπτες, αυτοί μετατρέπουν σε ηλεκτρικά σήματα τις εντολές χειρισμού που λαμβάνονται από τα κινητά ή ακίνητα τμήματα μιας διεργασίας αυτοματισμού. Με λίγα λόγια είναι οι διατάξεις που συνδέουν τα κινητά μέρη μιας διεργασίας με το αντίστοιχο σύστημα ελέγχου και χειρισμού.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Οι διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση των τερματικών διακοπτών μπορούν να είναι βέργες, δίσκοι εκκέντρου, έκκεντροι, θύρες, λοιπά αντικείμενα, κλπ. Είναι σημαντικό να επιλέξουμε την κατάλληλη διάταξη έτσι ώστε να έχουμε μεγάλη διάρκεια ζωής του διακόπτη σε συνδυασμό με την ελάχιστη δυνατή ανάγκη για συντήρηση (όπως γρασάρισμα των εμβόλων της κεφαλής ενεργοποίησης για απλό έμβολο ή για έμβολο με κύλινδρο).

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΜΗΔΕΝ.

Ορισμένοι τερματικοί διακόπτες κατασκευάζονται με μηχανισμό απόσβεσης στο σημείο μηδέν. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε την περίπτωση κατά την οποία ο μοχλός ενεργοποίησης του διακόπτη αποκλίνει σημαντικά από το σημείο μηδέν όταν επιστρέφει από την γωνία ενεργοποίησης προς αρχική θέση αναστολής και έτσι δεν δίνουμε λανθασμένες εντολές.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Η ταχύτητα ενεργοποίησης των τερματικών διακοπτών καθορίζεται απο τους κατασκευαστές και από την κατεύθυνση της ενεργοποίησης.

Απάντηση